04.08.2016

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w I połowie 2016

Wartość nowego biznesu

  • Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11% do 153 mln zł (ze 172 mln zł w 2015 r), co jest głównie efektem wprowadzenia podatku od aktywów oraz niższej sprzedaży produktów inwestycyjnych. 

Wskaźnik rentowności operacyjnej

  • Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych (COR) wyniósł 97,0% i uległ pogorszeniu o 2,3 punktu proc. (94,7% w 2015 r.)

Zysk operacyjny według IFRS

  • Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 365 mln zł (397 mln zł w 2015 r). Oznacza to spadek o 8% w stosunku do I półrocza 2015 r. i o 3% po wyłączeniu wpływu podatku od aktywów

adam_2016.jpg

 

Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce:

„Dużym wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej w I półroczu 2016 r. było dostosowanie się do wchodzących w życie nowych regulacji. Zasadniczo przebudowują one zwłaszcza rynek polis na życie z elementem inwestycyjnym. Wprowadzenie niezbędnych zmian w modelach biznesowych wymaga czasu i wysiłku, co przekłada się na niższą sprzedaż. Nowym obciążeniem ubezpieczycieli jest podatek od aktywów, obowiązujący od lutego 2016 r.

Negatywny wpływ na wyniki branży mają też niskie stopy procentowe i wyceny akcji na warszawskiej giełdzie. Nie sprzyja też zmienność na rynkach finansowych oraz niepewność co do ekonomicznych efektów decyzji politycznych w Europie i w Polsce. W efekcie składka brutto w ubezpieczeniach na życie na rynku była w I kwartale o 20% niższa niż przed rokiem.

Mimo osłabienia wyników, które w tych warunkach było nieuchronne, Aviva radzi sobie z wyzwaniami lepiej niż większość konkurentów. Zawdzięczamy to silnej marce i pozycji na rynku, szerokiej gamie produktów (przede wszystkim ochronnych), wielokanałowej dystrybucji oraz postępującej cyfryzacji wsparcia sprzedaży i obsługi klientów.

Flagowym ubezpieczeniem na zdrowie i życie dla klientów indywidualnych i ich rodzin pozostaje Nowa Perspektywa, którą wzbogacamy o nowe elementy ochrony i usługi assistance. Ważnym obszarem rozwoju są ubezpieczenia grupowe, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Wspieramy sprzedaż innowacyjnych pakietów Ty, Ja, My, przeznaczonych dla ludzi młodych rozpoczynających samodzielne życie (oraz ich rodziców), do singli i młodych rodzin. Zachęcamy klientów, by część środków z programu 500+ przeznaczyli na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego rodziny, a także oszczędzali z myślą o potrzebach rozwojowych dzieci.

Liczymy na ustabilizowanie zasad długoterminowego oszczędzania, co umożliwi szybszy rozwój trzeciego filaru emerytalnego jako ważnego źródła krajowego kapitału.

W I półroczu br. Aviva TUnŻ wypłaciła 27 981 świadczeń, łącznie blisko 133 mln zł. Najwyższe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wyniosło 800 000 zł. Najwyższe świadczenia z jednej umowy to 1 mln 440 tys. zł – łącznie z tytułu śmierci, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku i śmierci skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego z ubezpieczenia grupowego.

W ubezpieczeniach majątkowych naszym celem jest poprawa rentowności portfela polis komunikacyjnych i dalszy rozwój sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych oraz polis dla mikrofirm i MSP. Pogorszenie wyniku technicznego Aviva TUO w I półroczu wynika głównie z rosnących wypłat szkód komunikacyjnych, co jest zgodne z trendem rynkowym i wiąże się z wdrożeniem wytycznych KNF.

Efektem cyfryzacji jest fakt, że ok. 70% wniosków o zawarcie indywidualnych polis na życie trafia do nas w formie elektronicznej, co znacznie przyspiesza wystawienie polisy. Szybko rośnie liczba klientów korzystających z elektronicznego dostępu do iKonta – jest ich blisko 150 tys., o 73% więcej niż przed rokiem. W kwietniu udostępniliśmy elektroniczny Folder Potrzeb, który pomaga agentom w doborze ubezpieczenia na życie adekwatnego do oczekiwań klientów. Zastąpił on papierowy folder, który stosowaliśmy od wielu lat. Pracujemy też nad nowymi rozwiązaniami cyfrowymi wspierającymi pracę agentów i poprawiamy klarowność listów do klientów.

Intensywnie rekrutujemy nowych agentów do naszej sieci własnej i jesteśmy zadowoleni z ich efektywności. Rozwijamy też sieć placówek franczyzowych Aviva dla Rodziny – obecnie działa ich 12, planujemy kilka kolejnych.

Od sierpnia 2016 r. centrala Avivy w Warszawie przeniosła się do nowoczesnego biurowca Gdański Business Centre, dzięki czemu jednocześnie poprawiły się warunki pracy i zmniejszyły koszty eksploatacji.

Aviva w Polsce ma silną pozycję kapitałową. Nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych pozostaje jedną z najbardziej rentownych grup ubezpieczeniowych, a zarazem jednym z największych płatników CIT i podatku od aktywów.”

 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (dane nieaudytowane, wyniki wstępne)

I półrocze
2016
mln zł

I półrocze
2015
mln zł

Składka przypisana brutto

950,7

1 101,0

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

708,6

779,9

Koszty działalności ubezpieczeniowej

190,3

186,0

Wynik techniczny

261,9

259,0

Wynik finansowy brutto

321,1

558,3

Wynik finansowy netto

271,0

508,6

 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (dane nieaudytowane, wyniki wstępne)

I półrocze
2016
mln zł

I półrocze
2015
mln zł

Składka przypisana brutto

256,6

209,7

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

97,8

88,9

Koszty działalności ubezpieczeniowej

64,0

51,9

Wynik techniczny

-0,3

14,9

Wynik finansowy brutto

3,0

21,7

Wynik finansowy netto

1,7

21,0