10.03.2016

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w 2015 roku

 
Wartość nowego biznesu
  • Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 13% do 378 mln zł (335 mln zł w 2014 r.)
Wskaźnik rentowności operacyjnej
  • Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych (COR) wyniósł 94,7% i uległ poprawie o 1,3 punktu proc. (96,0% w 2014 r.)
Zysk operacyjny według IFRS
  • Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 815 mln zł (1 mld zł w 2014 r., kiedy wynik uwzględniał jednorazowe rozwiązanie części dodatkowej funduszu gwarancyjnego w PTE)

 

Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce:

“Wyniki 2015 r. pokazują, że Aviva ma receptę na rozwój, gdy na rynku ubezpieczeń zachodzą zmiany regulacyjne i prokonsumenckie. Tą receptą jest koncentracja na istocie ubezpieczeń – czyli na ochronie zdrowia, życia, dochodów i majątku klientów, wielokanałowa dystrybucja oraz szersze zastosowanie narzędzi cyfrowych.

Miniony rok był kolejnym, w którym zwiększyliśmy wartość nowego biznesu w segmencie życiowym – o 13% w stosunku do 2014 r. Wzrost nowego biznesu pokazuje, że nasze produkty trafiają w punkt zmieniających się oczekiwań klientów i że mamy właściwy model dystrybucji. Według naszych szacunków Aviva zajmowała pierwsze miejsce na rynku pod względem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych w 2015 r.

Składkę brutto w ubezpieczeniach na życie zwiększyliśmy w ub. roku o ponad 7%, do 2,2 mld zł, podczas gdy cały rynek prawdopodobnie zanotował spadek. Według danych KNF Aviva była jedyną firmą spośród liderów rynku, która zanotowała wzrost składki po III kwartałach 2015 r., podczas gdy cały rynek skurczył się o 1,79%.  

W 2015 r. Aviva wypłaciła ponad 56 tys. świadczeń z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 263 mln zł. Najwyższa wypłata z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 800 tys. zł, a z tytułu śmierci ponad 1,3 mln zł. Ok. 70% wniosków o wypłaty rozpatrujemy w ciągu 7 dni roboczych, a w niektórych przypadkach (np. świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka) wypłata następuje nazajutrz po telefonicznym zgłoszeniu.

Już 60% wniosków o zawarcie naszego flagowego ubezpieczenia Nowa Perspektywa trafia do nas w formie elektronicznej, co znacznie przyspiesza ocenę ryzyka i wystawienie polisy, zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Bez papieru można też kupić pakiety Ty, Ja i My, które wprowadziliśmy jesienią, łamiąc dotychczasowe schematy branżowe. Pakiety łączą ubezpieczenia na życie i zdrowie z majątkowymi i usługami assistance. Poprzez czytelną konstrukcję i bezpośredni język mają trafić do klientów obecnie rzadziej korzystających z ubezpieczeń – ludzi młodych rozpoczynających samodzielne życie (oraz ich rodziców), do singli i młodych rodzin. W tym roku koncentrujemy się na wsparciu sprzedaży tych innowacyjnych produktów.

Korzystamy z rosnącej świadomości zdrowotnej, oferując – z polisami na życie – dostęp do sieci prywatnych placówek, świadczenie w razie ciężkiego zachorowania, świadczenia szpitalne i lekowe. Wzrost składki zawdzięczamy też produktom trzeciofilarowym IKZE i IKE (na te rachunki klienci w 2015 r. wpłacili w sumie ponad 173 mln zł) oraz ubezpieczeniom grupowym (składka brutto z tej linii biznesowej wyniosła 311 mln zł). Liczymy, że świadomość emerytalna również będzie rosnąć, więc stawiamy na rozwój trzeciego filaru, który może stać się ważnym źródłem krajowego kapitału finansującego rozwój gospodarki. Liczymy również na wzrost biznesu w bancassurance, gdzie już teraz zajmujemy mocną pozycję. Rozwijamy naszą kolejną sieć dystrybucji – placówki franczyzowe Aviva dla Rodziny (obecnie działa ich 6, wkrótce będzie więcej).

Również w ubezpieczeniach majątkowych zwiększyliśmy składkę – do 418 mln zł, dbając o rentowność (poprawa wskaźnika COR) i nie angażując się w nieracjonalną konkurencję cenową. Inwestujemy natomiast w jakość obsługi, czego przykładem jest wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód z komunikacyjnego OC i gwarancja likwidacji większości szkód mieszkaniowych w ciągu 10 dni. Takie podejście będzie procentować, bo rynek ewoluuje w stronę lepszej ochrony konsumentów i wyższych standardów działania ubezpieczycieli. 

Mamy silną pozycję kapitałową i bardzo dobre wyniki finansowe. Aviva jest drugą firmą w branży pod względem zyskowności i należy do najlepszych płatników podatku CIT wśród ubezpieczycieli. W 2015 r. grupa Aviva zapłaciła ok. 260 mln zł podatku CIT, co według naszych szacunków stanowi ok. 1% wpływów budżetu z tego tytułu.

Na uwagę zasługują też rekordowe wyniki sprzedaży Expandera, który po przejęciu przez Avivę w połowie 2015 r. utrzymał charakter niezależnego doradcy. W ubiegłym roku Expander zwiększył o 20% sprzedaż kredytów hipotecznych, o 100% kredytów gotówkowych i o 70% ubezpieczeń. Wzrost sprzedaży inwestycji i ubezpieczeń to ważny element strategii zmierzającej do uzyskania pozycji lidera rynku doradców.

Spółka Aviva Litwa utrzymała pozycję lidera tamtejszego rynku życiowego pod względem składki brutto, zwiększając sprzedaż dwa razy szybciej od średniej rynkowej”.

 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

 

Wyniki finansowe (dane nieaudytowane, wyniki wstępne)


2015
mln zł


2014
mln zł

Składka przypisana brutto

2 213,7

2 061,5

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

1 520,5

1 498,2

Koszty działalności ubezpieczeniowej

375,9

361,5

Wynik techniczny

536,6

571,5

Wynik finansowy brutto

899,0

713,8

Wynik finansowy netto

795,7*

606,0

*wzrost wyniku finansowego jest w dużym stopniu efektem przepływów kapitałowych między spółkami grupy Aviva

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (dane nieaudytowane, wyniki wstępne)


2015
mln zł


2014
mln zł

Składka przypisana brutto

418,1

325,3

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

178,7

224,4

Koszty działalności ubezpieczeniowej

109,2

107,9

Wynik techniczny

24,3

23,8

Wynik finansowy brutto

36,7

41,6

Wynik finansowy netto

35,2

48,9

 

###

Aviva należy do największych grup ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku jako Commercial Union). Specjalnością Avivy są ubezpieczenia na zdrowie i życie. Firma ubezpiecza też mieszkania, domy, samochody i majątek firm klientów. Ułatwia oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w tym na emeryturę. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe informacje: www.aviva.pl