16.06.2015

Aviva wyróżniona za relacje z klientami

Aviva otrzymała tytuł "Firma Przyjazna Klientowi" w kolejnych latach 2010-2015 na podstawie badania poziomu obsługi klientów i ich satysfakcji.

Tytuł nadaje Fundacja Obserwatorium Zarządzania po przeprowadzeniu niezależnego audytu. Więcej informacji na stronie www.firmaprzyjaznaklientowi.pl.