19.03.2015

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w 2014 roku

 

Wartość nowego biznesu

Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 31,5% do 334,6 mln zł (254,4 mln zł według stanu na 31 grudnia 2013)

Wskaźnik rentowności operacyjnej

Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych (COR - combined operating ratio) wyniósł 96% – nieznaczne pogorszenie w stosunku do roku poprzedniego (95,2% według stanu na 31 grudnia 2013)

Zysk operacyjny według IFRS

Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej był wyższy o 9,4% niż w poprzednim roku i wyniósł 996,5 mln zł (911,1 mln zł według stanu na 31 grudnia 2013)

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne grupy w Polsce (bez kosztów restrukturyzacji i integracji) wyniosły 377,7 mln zł (320,6 mln zł według stanu na 31 grudnia 2013)

 

Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce:

“Miniony rok należał do najlepszych w liczącej 22 lata historii Avivy w  Polsce.

Podstawą sukcesów jest ponad 30% wzrost nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie i produktów inwestycyjnych. Wyłamaliśmy się ze stagnacji na rynku życiowym. Duża w tym zasługa naszej sieci doradców ubezpieczeniowych, która jest najbardziej efektywna w Polsce pod względem pozyskiwania i utrzymania klientów. Koncentrujemy się na ubezpieczeniach zapewniających szeroki zakres ochrony, obejmujący zdrowie, życie i dochody rodzin. Osiągnęliśmy duży, 42% udział w nowych umowach IKE i IKZE zawartych przez ubezpieczycieli w 2014 roku (27 213 umów w Avivie wobec 64 985 w branży). Dobrze idzie nam też sprzedaż ubezpieczeń grupowych. Dzięki temu zwiększyliśmy składkę przypisaną brutto w ubezpieczeniach na życie o 11%, do poziomu ponad 2 mld zł i wypracowaliśmy wyższy zysk niż w poprzednich latach.

Swój wkład w te osiągnięcia mają też pozostałe kanały sprzedaży: bancassurance, nasz wirtualny oddział oraz Centrum Finansów Aviva – nowa sieć placówek w 10 dużych miastach. Obok produktów Avivy placówki te oferują też wybrane usługi bankowe, głównie kredyty hipoteczne i gotówkowe. W II kwartale otworzymy kolejne dwa oddziały – w Rzeszowie i Krakowie.

W 2014 roku wypłaciliśmy klientom ponad 55 tys. świadczeń z polis na życie o łącznej wartości 258 mln zł – co oznacza, że każdego dnia roboczego wypłacamy ponad milion zł. Najwyższa wypłata z tytułu śmierci w ub. roku przekroczyła 660 tys. zł, zaś z umowy poważne zachorowanie – 500 tys. zł.

W grudniu 2014 r. wygraliśmy wśród ubezpieczycieli życiowych w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, organizowanym przez Gazetę Bankową, w którego jury zasiada m. in. Rzecznik Ubezpieczonych. Sukces zawdzięczamy przyjaznym rozwiązaniom obsługowym – m. in. temu że przeciętny czas od zgłoszenia roszczenia z polis na życie do decyzji o wypłacie świadczenia wynosi u nas 6 dni, a klienci mają dostęp do informacji o swoich polisach przez iKonto, dostępne również na urządzeniach mobilnych. Wysoką jakość obsługi oraz poważne traktowanie przez nas reklamacji potwierdza malejąca liczba skarg do Rzecznika Ubezpieczonych.

Nie bierzemy udziału w nieracjonalnej wojnie cenowej w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych i korporacyjnych. Efektem jest niższa składka Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych, ale celem biznesowym nie jest pozyskiwanie składki za wszelką cenę. Przywiązujemy natomiast wagę do adekwatnej wyceny ryzyka i zapewniamy wysoką jakość obsługi i likwidacji szkód. Na trudnym rynku majątkowym osiągnęliśmy zdrowy, 96% poziom wskaźnika rentowności COR i wypracowaliśmy wyższy zysk niż w 2013 roku.

Niedawno zaproponowaliśmy klientom nowy standard ubezpieczeń komunikacyjnych. Obejmuje on bezpłatny kurs w szkole bezpiecznej jazdy dla każdego klienta z OC, który miał stłuczkę, szeroki zakres assistance oraz dedykowanego likwidatora szkody, który odpowiada za załatwienie wszystkich formalności. Liczymy, że nasz standard przyciągnie nowych klientów, dla których znaczenie ma wysoka jakość w dobrej cenie. W ubezpieczeniach mieszkań i domów naszym atutem jest gwarancja likwidacji większości zgłaszanych szkód w ciągu 10 dni roboczych.

Utrzymujemy mocną pozycję na rynku funduszy inwestycyjnych – na koniec 2014 roku Aviva Investors TFI zarządzało aktywami klientów o wartości ponad 13 mld zł. W tym roku chcemy wykorzystać szansę, jaką stwarza rekordowo niski poziom stóp procentowych i przyciągnąć nowych klientów, którzy dotychczas pasywnie przechowują swoje oszczędności w bankach. Liczymy, że ich uwagę przyciągnie nowy fundusz, który zamierzamy wprowadzić w połowie roku, dający szansę na zysk o kilka punktów procentowych wyższy niż w bankach.

Chcę też zwrócić uwagę na osiągnięcie Avivy na Litwie, która w ubiegłym roku zdobyła pozycję lidera rynku pod względem składki przypisanej brutto z ubezpieczeń na życie. Składka wyniosła, po przeliczeniu, 188,2 mln zł, a zysk netto 39,2 mln zł.”

 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (dane przed audytem)


2014
mln zł


2013
mln zł

Składka przypisana brutto

2 061,5

1 864,3

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

1 498,2

1 568,6

Koszty działalności ubezpieczeniowej

361,5

330,8

Wynik techniczny

571,5

553,6

Wynik finansowy brutto

713,8

660,6

Wynik finansowy netto

606,0

555,9

 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (dane przed audytem)


2014
mln zł


2013
mln zł

Składka przypisana brutto

325,3

376,3

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

224,4

207,1

Koszty działalności ubezpieczeniowej

107,9

102,1

Wynik techniczny

23,8

19,0

Wynik finansowy brutto

41,6

35,9

Wynik finansowy netto

41,6

35,9

###

Aviva należy do największych grup ubezpieczeniowych w Europie i jest liderem rynku w Wielkiej Brytanii. Obsługuje 31 mln klientów w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Zarządza aktywami o wartości ponad 300 mld funtów. Aviva w Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku jako Commercial Union). Należy do pionierów nowoczesnych ubezpieczeń na życie i liderów rynku funduszy emerytalnych. Oferuje też produkty inwestycyjne, ubezpieczenia majątkowe dla firm i klientów indywidualnych, grupowe ubezpieczenia na życie i pracownicze programy emerytalne. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe informacje: www.aviva.plwww.aviva.com