08.07.2016

Ostrzeżenie dla klientów Avivy

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony klientów, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oświadcza, że nie udzieliło pełnomocnictw do działania w swoim imieniu następującym podmiotom doradztwa finansowego:

 • Eu4ya
 • Warszawska Kancelaria Finansowa
 • Krakowska Kancelaria Finansowa
 • Gdańska Kancelaria Finansowa
 • Małopolskie Centrum Finansowe
 • Krakowskie Centrum Finansowe
 • Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską
 • Kancelaria Finansowa Eu4ya
 • Mazowiecka Izba Finansowa
 • Centrum Logistyki Finansowej
 • Goldberg&Sons Spółka z o.o.

Wymienione podmioty nie są też partnerami strategicznymi Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Przed nieuczciwymi podmiotami podszywającymi się pod pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Nadzoru Finansowego i oferującymi pomoc w rozwiązaniu ubezpieczeń na życie, ostrzegają UOKiK i KNF.

Zapoznaj się z ostrzeżeniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zapoznaj się z ostrzeżeniem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Załączniki