02.04.2014

Obniżka opłaty od składki w OFE i propozycja całkowitego zniesienia opłat obowiązkowych

Uchwałę w sprawie zmiany w statucie Aviva OFE dotyczącej obniżenia opłaty podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aviva PTE. Zmiana wejdzie w życie 1 sierpnia br. po zatwierdzeniu przez KNF.

"Obniżymy opłatę do minimalnego poziomu, pokrywającego obowiązkowe koszty ustawowe, m. in. opłatę na rzecz ZUS. Dzięki temu więcej pieniędzy ze składek trafi na rachunki klientów" – mówi Paweł Pytel, prezes Aviva PTE.

Według obecnie obowiązującej ustawy opłata od składki wynosi maksymalnie 1,75%.

Obowiązkowe koszty ustawowe składają się z czterech elementów: opłaty na rzecz ZUS (0,4% od każdej składki), wpłaty na Fundusz Gwarancyjny (0,3% od każdej składki) oraz opłat na rzecz KNF i Rzecznika Ubezpieczonych (zależnych od wartości aktywów).

"Chcemy zmiany tonu dyskusji na pozytywny, odbudowujący zaufanie Polaków do potrzeby oszczędzania na emeryturę po burzliwej i niekiedy demagogicznej debacie na temat OFE. Pomoże w tym dalsze uproszczenie i obniżenie kosztów systemu. Zwracamy się więc z prośbą do rządu o całkowitą rezygnację z opłat obowiązkowych. Jeśli ta propozycja zostanie przyjęta, deklarujemy dalsze, adekwatne obniżenie opłaty od składki przez Aviva OFE. Docelowo widzimy możliwość zejścia do zera z opłatami od składki, zarówno po stronie instytucji publicznych, jak i OFE. Wtedy koszty będą bardzo niskie, przejrzyste i zrozumiałe dla każdego; znikną dotychczasowe nieporozumienia" – mówi Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce. 

"Mamy nadzieję, że nasi konkurenci też obniżą opłatę od składki dla swoich klientów" – dodaje.

"Zależy nam, aby każdy uczestnik OFE podjął decyzję zgodną ze swoim przekonaniem w sprawie dalszego przekazywania składek do funduszu. Nie jest natomiast naszą intencją zachęcenie uczestników OFE do zmiany funduszu" – dodaje Paweł Pytel.

W ocenie przedstawicieli Avivy likwidacja opłat od składek zwiększy przejrzystość i obniży koszty systemu.