04.11.2013

Kampania edukacyjna na temat systemu emerytalnego.

4 listopada 2013 roku ruszyła kampania edukacyjna, której celem jest uświadomienie Polakom, jak ważne jest utrzymanie dwufilarowego obowiązkowego systemu emerytalnego. Kampanię organizuje Konfederacja Lewiatan przy współpracy Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

- Media kipią od informacji na temat pomysłów zmian w systemie emerytalnym. W debacie tej jednak zapominamy, że większość przyszłych emerytów nie wie, jakie składowe budują ich przyszłą emeryturę – mówi Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan – Czas wyjaśnić, jaki wpływ na przyszłe emerytury ma pierwszy i drugi filar po to, by każdy ubezpieczony potrafił sam ocenić rządowe propozycje zmian oraz mógł świadomie wybrać najlepsze dla niego rozwiązanie.

Przygotowywane kreacje mają charakter edukacyjny. Promują ideę oszczędzania na emeryturę w ZUS oraz w filarze kapitałowym, czyli OFE. Pierwszy etap kampanii rusza 4 listopada i potrwa do 15 grudnia 2013 roku. Strategie i kreację kampanii ATL przygotowała agencja Grey Group. Zakupem mediów zajmował się dom mediowy Universal McCann. Spoty emitowane są w kanałach TVP, TVN i Polsatu oraz w stacjach grupy AT Media. Kampania telewizyjna wspierana jest działaniami w Internecie, które prowadzi agencja VML.

Lewiatan zaangażował się w kampanię edukacyjną dostrzegając wagę problemu. W opinii Konfederacji przyszłość systemu emerytalnego to sprawa wykraczająca poza branżę ubezpieczeniową. To kwestia ogólnogospodarcza i ogólnospołeczna, w której powinna odbywać sie rzetelna debata. Uważamy, że Polacy powinni zyskać wiedzę na temat funkcjonowania systemu emerytalnego i na tej podstawie dokonać świadomego wyboru. Jest to kampania bardzo ważna społecznie, dlatego w jej realizację włączyły się wszystkie PTE działające na rynku.

Obejrzyj spot

Wejdź na strone www.zostajezofe.pl