08.08.2003

ISO dla CU PTE

Commercial Union - Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA jest jednym z pierwszych towarzystw emerytalnych w Polsce, które otrzymały certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

Czytaj dalej
28.07.2003

Rynek obligacji: korekta czy koniec hossy?

Ostatni tydzień był bardzo nerwowy dla inwestorów na rynku obligacji o stałym oprocentowaniu. Ceny spadały, a rentowność rosła. W ciągu tygodnia rynkowy portfel obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu stracił 1 proc. swojej wartości, a rentowność obligacji 5-letnich wzrosła z 4,95 proc. do 5,35 proc.

Czytaj dalej
09.07.2003

Fundusze akcyjne górą

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe ze znacznym udziałem akcji - Fundusz Dynamiczny i CU Fundusz Akcji - przyniosły największe zyski w ostatnim roku i półroczu posiadaczom polis na życie z funduszem inwestycyjnym CU. Szczególnie spektakularny jest ponad 27-proc. wzrost wartości jednostki Funduszu Dynamicznego, osiągnięty przy niespełna 13-proc. wzroście indeksu WIG.

Czytaj dalej
04.07.2003

Fundusze CU TFI wśród najlepszych lokat

Dwa fundusze CU TFI - CU FIO Polskich Akcji i CU SFIO Stabilnego Inwestowania - zajęły pierwsze miejsce w odpowiednich grupach funduszy.

Czytaj dalej
02.06.2003

Zaufanie zobowiązuje - kampania wizerunkowa Grupy CU

Drzewo to nowy film reklamowy, który emitowany jest od 1 czerwca w ramach dużej kampanii reklamowej prowadzonej przez grupę finansowo-ubezpieczeniową Commercial Union Polska.

Czytaj dalej
02.06.2003

Partner w podróży prywatnej i służbowej

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA rozszerzyło ofertę o ubezpieczenie Partner w podróży, przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę prywatnie i służbowo. Zawierana na rok umowa obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej oraz usługi assistance. Klienci otrzymują podręczną kartę identyfikacyjną z numerem centrum alarmowego.

Czytaj dalej