15.09.2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny”, z dnia 15 września 2017 roku

Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny”, z dnia 15 września 2017 r. Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 8 pkt 1),ust. 8a i 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. ...

Czytaj dalej
15.09.2017

Ogłoszenie o zmianach statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 15 września 2017 roku

Ogłoszenie o zmianach statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 15 września 2017 r. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. ...

Czytaj dalej
02.08.2017

Ogłoszenie o zmianie „Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aviva Investors PROGRAM VIP"

Działając na podstawie Art. 5 ust. 2 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane...

Czytaj dalej
01.08.2017

Ogłoszenie o zmianie „Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania AVIVA INVESTORS 24”, dalej „Regulamin”, z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Działając na podstawie Art. 5 ust. 3 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”,...

Czytaj dalej
01.08.2017

Ogłoszenie o zmianach statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 28 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. ...

Czytaj dalej
01.08.2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 28 lipca 2017 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. ...

Czytaj dalej